Parkering

Når du kommer til Fredericia nord er der tre indfaldsveje til området:

  • Herrupsvej
  • Thorvaldsensvej
  • Nordre kobbelvej

Vi råder alle deltagerene til at benytte de anviste P-pladser og ikke køre ind af indfaldsvejene i bil.

Det er ikke muligt at køre hele vejen til Nordbohuset. Vi har lagt målområdet ved P-pladsen og har derfor spærret af for dele af Sonnesvej i tidrummet mellem kl. 10.00 – 15.00

Vi råder alle for så vidt muligt, at komme gående eller på cykel, hvis man bor i byen.

Kommer man i bil, kan man parkere på de 5 anviste p-områder. P-pladserne ligger ca. 400 meter fra løbspladsen

Ved indfaldsvejen på hjørnet af Nordre kobbelvej og Treldevej vil vi have et lille info/ parkering telt stående. Teltet bemandes af vores Senior klub i Nordbo og de vil være klar til at pege jer i den rigtige retning samt svare på spørgsmål omkring dagen.

Vi forventer over 1000 besøgende, så giv hinanden plads og et smil med på vejen, så alle får en herlig start og kommer godt fra området igen.

Klik på kortet nedenfor og se mulighederne for parkering.

Følg skiltene der viser vej til løbsområdet eller spørg de frivillige hjælpere fra Nordbo-senior i p-området der vil guide jer frem.

Vi vil skilte alle p-pladser på dagen så tydeligt som muligt.