Velkommen til vores Aktivitetshus
Telefonen er åben man-tors kl. 16.30 - 18.30 Tlf: 6131 0070

Ordinær generalforsamling

Vi indkalder til ordinær generalforsamling i Nordbohuset

Fredag den 31. Marts kl. 19.00.

Igen i år kan bestyrtelsen være stolte over den store opbakning Nordbo får.

Der vil være mulighed for lidt hygge efter generalforsamlingen, hvor man kan få styr på verdens-situationen i og omkring Fredericias hyggeligste plet – Nordbohuset.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Behandling af indkomende forslag
  5. Behandling af budgettet
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant bland de personlige             medlemmer.
  7. Valg af 1 revisor samt 1 revisor suppleant.
  8. Eventuelt.

IMG_6969 - Kopi

© Nord-Bo siden 1978 - Sonnesvej 112 - 7000 Fredericia